ELİKAD Başkanı Prof.Dr. Yasemin Açık: Tüm Yaşam Alanları Engelli Dostu Haline Getirilmelidir

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı (ELİKAD) Prof. Dr. Yasemin Açık,  “Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm engellilerin dünya engelliler gününü kutladı ve “Dünya Engelliler Günü”nün; engellilik konusunda farkındalık ve toplumsal savunuculuğun oluşturulmasında çok önemli olduğunu vurguladı.

ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık mesajında,  engelli bireylerin toplumsal yapının önemli bileşenlerinden biri olduğu halde; toplumun geneline sunulan hizmetlerden ve fırsatlardan yeterli düzeyde yararlanamadığına dikkat çekerek, “Yaşadığımız yüzyılda toplumların gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde dezavantajlı kesimlere verilen değer ve fırsatlar son derece önem kazanmaya başlamıştır. Bu anlamda, engelli bireylerin,  fırsat eşitliği içerisinde yaşamın tüm alanlarına ve sunulan tüm hizmetlere etkin bir şekilde ulaşması gerekmektedir. Engelli bireylerin yaşam standartlarını daha da geliştirecek ve sosyal, ekonomik, kültürel alanlara daha fazla  sayıda ve etkinlik düzeyinde katılmalarını sağlayacak toplumsal ve hukuksal  yeni düzenlemelere  ihtiyaç vardır” dedi.

Engelli bireylerin yaşam standartlarını arttıracak, yaşamın her alanına daha fazla ve etkin düzeyde katılmalarını sağlayacak, kısacası yaşamın her alanındaki engelleri ortadan kaldıracak ve tüm yaşam alanlarının “engelli dostu” hale getirecek düzenlemelerin oluşturulması için toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Yasemin Açık, engelli bireylerin eğitim,  kültür, spor, sanat, siyaset gibi yaşamın tüm alanlarında daha fazla yer alarak, yaşama katılımlarının ve bağlılıklarının artırılması, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerinin sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları, özle sektör, sivil toplum örgütleri ile basın yayın kuruluşlarının, sektörler arası iş birliği içerisinde, toplumun her kesiminde duyarlılık ve savunuculuk oluşturacak çalışmalar yapmasına ve konunun kamuoyunda diri tutulmasına ihtiyaç vardır. Bu anlamda, toplumumuzun her kesimi engelli kardeşlerimizin sorunlarına hassasiyet ve duyarlılık göstermeli, bu yönde yürütülecek çalışmalara destek olmalıdır” açıklamasında bulundu.

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık mesajını, “Engelli kardeşlerimizin yaşamın her alanına daha etkin bir şekilde katıldığı, yaşam standartlarının daha da yükseldiği güzel günler dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” diyerek tamamladı.