Bilimsel Çalışmalar

1-BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

     1.1- TEZLER:

1.1. 1-Yüksek Lisans Tezi

“Elazığ Baskil İlçesinde 15-49 Yaş Arasındaki Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Saptanması” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Programı Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1989, ELAZIĞ.

1.1.2- Doktora Tezi

“Baskil İlçe Merkezinde 35 ve Üstü Yaş Grubunda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri Taraması”, F.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Tıp Programı Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1994, ELAZIĞ.

1.1.3- Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri

Açık Y, Deveci SE, Oral R. Level of knowledge and attitude of primary care physicians in estern anatollian cities in relation to child abuse and neglect. Preventive Medicine. 2004;39:791-797.

(Internal  MDLinx tarafından 30 Eylül 2004 tarihinde  “Top Internal Medicine Article” olarak seçildiğini gösterir belge)

 

     1.2- KİTAPLAR

1- National Public Health Institute, Finland Department of Epidemiology and Health Promotion. International Quit and Win, 1996, National Public Health Institute, Finland Department of Epidemiology and Health Promotion, Helsinki, 1999. (Türkiye ve Elazığ verilerinin hazırlanması)

2- National Public Health Institute, Finland Department of Epidemiology and Health Promotion. International Quit and Win, 1998, National Public Health Institute, Finland Department of Epidemiology and Health Promotion, Helsinki, 2001. (Türkiye ve Elazığ verilerinin hazırlanması)

     1.3-MAKALELER

1.3.1. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

M1- Sezer RE, Açık Y. Smoking and smoking cessation in Baskil Township of Elazığ, Turkey, 1993. J.Smoking Dis. 1994;5 (Suppl.1):277-281.

M2- Açık Y, Sezer RE, Karaman F, Sezer H, Oğuzöncül F, Dinç E, Güngör Y, Polat A. Smoking Among Religious Professionals İn Turkey. Tabacco Control. 1998;7(3):326-327.

M3- Açık Y, Sezer E, Sezer H. Frequency and distribution of risk factors for coronary heart disease in adult population living in rural district of Elazığ, Turkey. Turkish Journal of Medical Sciences. 1999;29(3):265-272.

M4- Özkan Y, Dönder E, Baydaş G, Doğan H, İlhan N, Açık Y. Prevalence of type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance among >= 30 years  of age in an urban comminity of Elazığ. Biomed Res. 1999;10(3):181-189.

M5- Karlidağ T, Açık Y,  Kaygusuz I, Yalçin S, Güngör MY, Demirbağ E. [The effect of hyperlipidemia on hearing function] Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2002 Mar-Apr;9(2):112-6. Turkish.

M6- Tug T, Açık Y. Prevalence of Asthma, Asthma-Like and Allergic Symptoms in the Urban and Rural Adult Population in Eastern Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2002;20(4):209-215.

M7- Tokdemir M, Polat SA, Açık Y, Gürsu F, Cıkım G. Deniz Ö. Comparison of Blood Zinc and Copper Concentrations in Criminal and Non Criminal Schizophrenic Patients. Arch.Androl.  2003;49(5):365-368.

 

M8- Açık Y, Gulbayrak C, Turaci, Celik G. Incestigation of the Level of Safety and Appropriateness of Playgrounds in Elazig City of Turkey. International Journal of Enviromental Health and Research. International Journal of Environmental Health Research. 2004;14(1):75-82.

M9- Deveci SE, Turgut T, Açık Y, Deveci F, Muz MH. [The knowledge, attitude and behavior related to the tuberculosis and approaches of tuberculosis therapy by the physicians providing first step service] Tuberk Toraks. 2003;51(1):40-7. Turkish.

M10-Açık Y, Deveci SE, Oral R. Level of Knowledge and attitude of primary care  physicians in estern anatollian cities in relation to child abuse and neglect. Preventive Medicine. 2004;39(4):791-797.

M11- Celebi S, Açık Y,  Deveci SE, Bahcecioglu IH, Ayara A, Demir A, Durukan P. Epidemiological features of irritable bowel syndrome in a Turkish urban society. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2004;19(7):738-43.

M12- Deveci SE, Deveci F, Açık Y,  Ozan AT. The measurement of exhaled carbon monoxide in healthy smokers and nonsmokers. Respiratory Medicine.2004;98:551-556.

M13- Keleş E, Kaygusuz I, Karlidag T, Yalçin Ş, Açık Y, Alpay HC, Sakkallioğlu Ö. Prevalence of otitis media with effusion in first and second grade primary school students and its correlation with BCG vaccination. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Aug;68(8):1069-74.

M14- Karlidag T, Kaygusuz I, Keleş E, Yalcin S, Serhatlioglu, Açık Y,  Ozturk L. Hearing in workers exposed to low-dose radiation for period. Hear Res. 2004;194(1-2):60-4.

M15- Açık Y, Yildizhan Bulut H, Gulbayrak C, Ardicoğlu O, Ilhan N. Effectiveness of a Diabetes Education and Intervention Program on Blood Glucose Control for Patients With Type 2 Diabetes in a Turkish Community. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004;35(4):1012-8.

M16- Açık Y,  Felek S, Bulut V, Ayar A. Investigation of the frequency of IgG antibodies to T. gondii in consumers of raw meatballs. Trop Doct. 2005 Jan;35(1):57.

M17- Rahman S, Açık Y, Toraman ZA, Celik A. Presentation of a device used by elderly women with prolapse in eastern part of Turkey. Maturitas. 2006 Nov 20;55(4):348-51. Epub 2006 Jul 25.

M18- Deveci SE, Açık Y,  Gulbayrak C, Tokdemir M, Ayar A. Prevalence of domestic violence during pregnancy in a Turkish community. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2007 Jul;38(4):754-60.

M19- Deveci SE, Acik Y, Ayar A. A survey of rate of victimization and attitudes towards physical violence among school-aged children in Turkey. Child Care Health Dev. 2008 Jan;34(1):25-31.

M20- Basaranoglu M, Celebi S, Ataseven H, Rahman S, Deveci SE, Acik Y. Prevalence and consultation behavior of self-reported rectal bleeding by face-to-face interview in an Asian community. Digestion. 2008;77(1):10-15.

M21- Açık Y,  Deveci SE, Gunes G, Gulbayrak C, Dabak S, Saka G, Vural G, Can G, Bilgin NG, Dundar PE, Erguder T, Tokdemir M. Experience of workplace violence during medical speciality training in Turkey. Occup Med (Lond). 2008 Aug;58(5):361-6. Epub 2008 May 7.

M22- Onur R, Deveci SE, Rahman S, Sevindik F, Açık Y,  Prevalence and risk factors of female urinary incontinence in eastern Turkey. Int J Urol. 2009 Jun;16(6):566-9. Epub 2009 Apr 28.

M23- Gunes A, Gunes G, Açık Y,  Akilli A. The epidemiology and factors associated with nocturnal enuresis among boarding and daytime school children in southeast of Turkey: a cross sectional study. BMC Public Health. 2009 Sep 22;9:357.

M24- Tokdemir M, Deveci SE, Baransel Isır A, Açık Y,  Yağmur M, Gülbayrak C, Türkoğlu A. A Comparison of the Approach to Physicial Violence Amongst Primary School Students in Regard to the TV Programs They Watch. Türkiye Klinikleri J Foren Med. 2009;6(2):74-85.

M25- Pirinçci E, Durmuş B, Gündoğdu C, Açık Y,  Prevalence and risk factors of overweight and obesity among urban school children in Elazig city, Eastern Turkey, 2007. Ann Hum Biol. 2010 Jan Feb;37(1):44-56.

M26- Deveci SE, Açık Y,  Dag DG, Tokdemir M, Gündoğdu C. The frequency of depression and menopause-related symptoms in postmenopausal women living in a province in Eastern Turkey, and the factors that affect depressive status. Med Sci Monit. 2010 Apr 1;16(4):PH40-47.

M27- Pirinçci E, Rahman S, Durmus B, Açık Y,  Prevalence and risk factors of overweight and obesity in Turkish academic staff. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 Nov;40(6):1305-14.

M28- Deveci SE, Açık Y,  Oğuzöncül AF, Deveci F. Prevalence and Factors Affeccting The Use Of Tobacco, Alchool And Addictive Substance Among University Students İn Eastern Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010;41(4):996-1007.

M29- Deveci SE, Açık Y,  Güneş Dağ D, Tokdemir M, Gündoğdu C. The frequency of Depression and menopause-related Symptoms in Postmenopausal Women Living in a Province in Eastern Turkey, and the Factors That Affect Depressive Status. Med Sci Monit. 2010;16(4):40-47.

1. 3. 2. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler (M)

M30- Sezer RE, Öztürk ŞZ,  Bilgin N,Açık Y,  Çandır Z, Özdemir N. Elazığ`da Görev Yapan Hekimlerin ve Diş Hekimlerinin Sigara Konusundaki Davranışları, Tutumları (Ekim 1988)-I.Kısım: Sigara İçme ve Bırakma Oranları. Doğa Turkish Journal of Medical Sciences. 1990;14:381-390.

M31- Sezer RE, Öztürk ŞZ,  Bilgin N, Açık Y,  Çandır Z, Özdemir N. Elazığ`da Görev Yapan Hekimlerin ve Diş Hekimlerinin Sigara Konusundaki Davranışları, Tutumları (Ekim 1988)-II.Kıs

M32- Sezer RE, Öztürk ŞZ,  Bilgin N, Açık Y. Elazığ`da Lise ve Dengi Okul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu, 1989. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1990;5(2):121-133.

M33- Sezer RE, Açık Y,  Bilgin N, Horasan E, Gökdoğan F, Öztürk ŞZ, Oğuzöncül F , Elazığ İlinde Görev Yapan Hemşire ve Ebelerde Sigara Kullanımı. Sağlık İçin Sigara Alarmı.1994;1:12-18.

M34- Bostancı M, Açık Y,  Oğuzöncül F, Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N. Elazığ İlinde Gebe ve Emzikli Kadınların Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamalarını Saptamak Amacıyla Yapılan Odak Grup Görüşmeleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. (Türk Tabipler Birliği Yayını) 1996;5:(6):199-202.

M35- Bostancı M, Boydak Ö, Açık Y.  Elazığ İl Merkezindeki Erlerin Aile Planlaması Hakkında Bilgi ve Tutumları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp).  1996;10(1):109-115.

M36- Bostancı M, Boydak Ö, Bilgin N, Açık Y. Elazığ İl Merkezindeki Erlerin Akraba Evliliği Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1997;3(1):20-26.

M37- Açık Y, Sezer RE, Bostancı M, Bilgin N, Ergüder T, Polat A, Dinç E. Elazığ`daki Şehirlerarası Otobüs Firmalarıyla Yolculuk Yapan Kişilerin Sigara İçme Durumları ve Şehirlerarası Otobüslerde Sigara İçiminin Yasaklanması Konusundaki Görüşleri. Sağlık İçin Sigara Alarmı. 1996;3(1-2):17-21.

M38- Açık Y,  Sezer RE, Elazığ`ın Baskil İlçe Merkezinde Hiperlipidemi Üzerine Bir Çalışma. Türkiye Tıp Dergisi. 1997;6(4):376-382.

M39- Açık Y,  Sezer RE. Elazığ`ın Baskil İlçe Merkezinde Yaşayan 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalans Çalışması. Fırat Tıp Dergisi.1998;1(5):328-333.

M40- Açık Y,  Sezer RE, Sezer H, Dinç E, Oğuzöncül F, Güngör Y, Polat A. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma  Sağlık Ocağı Bölgesinde Sunulan Sağlık  Hizmetlerinden Halkın Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması. Fırat Tıp Dergisi.1998;1(5): 339-345.

M41- Sezer RE, Açık Y,  Oğuzöncül F, Dinç E, Güngör Y. Elazığ İl Merkezinde Bulunan Bazı Bankalarda Çalışan Kişilerin Sigara İçme Sıklıkları ve Karbonmonoksit Düzeyleri. Sağlık İçin Sigara Alarmı.1998-2001;4(1-4):88-93.

M42- Dülger HE, Tokdemir M,Açık Y,  Elazığ`da 1990-1992 Yılları Arasında Ateşli Silahla Yaralanan Olguların Adli Raporlara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1998;12(1):35-38.

M43- Dülger HE, Açık Y,  Tokdemir M. Elazığ’da  Verilen Adli Raporların Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1998;12(1):39-44.

M44- Dinç E, Bostancı M, Açık Y. Elazığ İl Merkezi ve Merkez İlçeye Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Temel Sağlık Hizmeti Sunan Hemşire ve Ebelerin Bağışıklama ve Soğuk Zincir Konusundaki Bilgileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1998;12(1):29-34.

M45- Açık Y, Dinç E, Eren S, Sezer H, Ergüder T, Oğuzöncül F, Polat A. Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Aile Planlaması Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1998;12(2):11-18.

M46- Açık Y, Dinç E, Benli S. Elazığ İlinin 1996 Yılı Sağlık Verilerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp). 1998;12(2):19-23.

M47- Açık Y, Dinç E, Benli S, Tokdemir M. Elazığ İlinde Yaşayan 0-2 Yaş Grubu Çocuğu Olan Kadınların Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1999;8:53-62.

M48- Sezer H, Sezer RE, Açık Y, Ergüder T, Doğu Anadolu Bölgesindeki Yataklı Tedavi Kurumlarının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1999;21(2):104-111.

M49- Felek S, Açık Y, Özden M, Çiğköfte Yeme Alışkanlığı ile Brucella İnfeksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Klimik Dergisi. 1999;3(12):104-106.

M50- Kabakuş N, Açık Y, Aygün D. Annelerin Çocuklarının Ateşli Hastalıkları Konusundaki Düşünce ve Davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2000;43:56-62.

M51- Yalçın Ş, Açık Y, Gök Ü, Kalkan A, Hançer A, Özercan İ, Çay M, Rat Modelinde Pasif Sigara İçiminin Akut Otitis Media Üzerine Etkileri. Otoskop Dergisi. 2000;3:105-108.

M52- Polat SA, Açık Y, Gürateş B, Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği`ne Başvuran Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri. Turgut Özal Tıp Dergisi. 2000;7(3):260-65.

M53- Sezer RE, Açık Y, Oğuzöncül F, Dinç E, Güngör Y, Elazığ İl Merkezinde Bulunan Bazı Bankalarda Çalışan Kişilerin Sigara İçme Sıklıkları ve Karbonmonoksit Düzeyleri . Sağlık İçin Sigara Alarmı.1998-2001;4(1-4):88-93.

M54- Açık Y, Oğuzöncül F, Pirinçci E, Güngör L. Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 35 Yaş ve Üstü Kadınlarda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri Sıklığı. Fırat Tıp Dergisi. 2001;2(3):282-288.

M55- Pirinçci E, Açık Y, Bostancı M, Eren S, Beritanlı H. Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Gebelerde Anemi Prevalansı. F.Ü.Sağlık Bil. Dergisi, 2001;15(3):449-454.

M56- Güngör MY, Güngör L, Açık Y, Oğuzöncül AF. Elazığ Devlet Hastanesinde Görev Yapan Evli, Hamile Olmayan Hemşire Hemşire, Ebe ve Bayan Sağlık Teknisyenlerinde Pap Smear Taraması. F.Ü.Sağlık Bil.Dergisi. 2001;15(3):471-476.

M57- Güngör MY, Oğuzöncül AF, Güngör L, Açık Y. Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine İsteyerek Düşük Yapmak İçin Başvuran Kadınların Gebeliği Sonlandırmaya Yönelik Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler ve Doğurganlık Özellikleri. F.Ü.Sağlık Bil.Dergisi. 2001;15(3):461-465.

M58- Polat SA, Açık Y. Elazığ Sağlık Müdürlüğü Adli Tıp Birimine Müracaat Eden Adli Vakaların Genel Olarak Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2001;15(4):7-11.

M59- Deveci F, Açık Y,  Turgut T, Deveci SE, Muz H. Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları. Solunum Hastalıkları. 2001;12:247-52.

M60- Deveci SE, Ozan AT, Açık Y. 2000 Yılında Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarına Yapılan 60 Yaş Üzeri Başvuruların Tanımlanması. Fırat Tıp Dergisi. 2001;6(4):540-46.

M61- Polat SA, Ozan AT, Açık Y, Güngör Y. Abdullahpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebelerin Anemi Konusunda Bilgi, Tutum ve  Davranışları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 2001;18(4):249-257.

M62- Açık Y, Polat SA, Deveci SE. Bir Polis Okulu Öğrencilerinde Sigara kullanım Sıklığı Araştırması. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi. 2001;33(1):23-27.

M63- Ozan AT, Açık Y, Oğuzöncül AF, Polat SA, Deveci SE. 2000 Yılında Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarına Yapılan Başvurularda Enfeksiyon Hastalıkları Sıklığı ve Antibiyotik Kullanımı. Fırat Tıp Dergisi 2002;7(1):630-638.

M64- Açık Y, Oğuzöncül  F, Güngör Y, Güngör L, Polat SA. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi ve Mezuniyet Sonrası Hakkındaki Düşünceleri. Toplum  ve Hekim Dergisi. 2002;17(3):195-201.

M65- Güngör L, Oğuzöncül AF, Açık Y, Güngör MY. Elazığ Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim ve Liselerde Görev Yapan Bayan Öğretmenlerin Menopoz  Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Fırat Tıp Dergisi 2002;7(1):623-629.

M66- Tuğ T, Açık Y, Tuğ E. Prevalence of Asthma and Asthma-Like and Allergic Symptoms in the Urban Adult Population of Elazığ. Türk J Med Sci  2002;32:243-249.

M67- Karlıdağ T, Açık Y, Kaygusuz İ, Yalçın Ş, Güngör MY, Demirbağ E. Hiperlipideminin İşitme Fonksiyonu Üzerine Etkisi. KBB İhtisas Dergisi 2002;9(2):112-116.

M68- Açık Y, Polat SA. Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2002;33(3):163-170.

M69- Pirinçci E, Oğuzöncül AF, Açık Y. Elazığ İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan ve İl Merkezinde İkamet Eden Kadınlarda Akraba Evliliklerinin İncelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 2002;19(3):182-190.

M70- Açık Y, Gülbayrak C, Deveci SE, Ozan AT. Elazığ Polis Okulunda Düzenlenen Sigarayı Bırak Kazan Kampanyasına Katılan Öğrencilerin Başarı Durumları. Fırat Tıp Dergisi. 2002;7(3):823-827.

M71- Deveci SE, Açık Y. İlköğretim Öğrencilerinin Babaları Tarafından Annelerine Uygulanan Fiziksel Şiddet Durumu. Fırat Tıp Dergisi.2002;7(4):847-851.