Prof.Dr.Açık:” Hedefimiz Kadınların Daha Etkin Çalışması”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı ve İş Dünyası Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 2016 yılı kasım ayında Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu yapılacağını duyurdu.

Açık, “Hedefimiz iş dünyasında yer alan kadın derneklerinin tek çatı altında organize olarak ve güç birliği oluşturarak daha etkin ve yetkin bir biçimde çalışmalarına katkı sağlamaktır” diye konuştu.


Prof. Dr. Açık, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nun “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ve ÇUKUROVASİFED ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kadınların iş dünyasındaki konumuna dair önemli istatistikleri paylaştı.


Türkiye’de kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranının yüzde 9.4 olduğu söyleyen Yasemin Açık, “2014 verilerine göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı yüzde 46 olup bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27’dir. Aynı yıl için AB’ye üye ülkelerde erkek istihdam oranı ortalaması yüzde 69, kadın istihdam oranı ortalaması ise yüzde 59’dur. En yüksek kadın istihdamı yüzde 72.5 ile İsveç’tedir. Ülkemizde çalışan kadınların yüzde 56’sı ücretli veya yevmiyeli çalışırken yüzde 31’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. İş dünyasında yer alan kadınların yüzde 10.7’si kendi hesabına çalışırken işveren konumunda olan kadın oranı sadece yüzde 1.2’dir” dedi.


TÜRKONFED İş Dünyası Kadın Komisyonu (İDK) olarak önümüzdeki dönem için planladıkları birçok aktivite bulunduğunu söyleyen Yasemin Açık, şöyle devam etti: “Bunlardan biri, ‘Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi’ projesidir. Bu projenin ilk toplantısını bugün yapıyoruz. Proje kapsamında TÜRKONFED üyesi kadın dernekleri coğrafi yerleşim yerine göre 4 bölgeye ayrılmış ve her bölgede seçilmiş bir kentte bu projenin uygulanması planlanmıştır. Proje kapsamında kadınlara yönelik eğitim programları, kadınlar arasında sosyal ve ekonomik iletişim ağlarının oluşturulması, bölgenin başarılı iş kadının seçilmesi ve mentorlük gibi aktiviteler bulunmaktadır. Bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel şirketlerin desteklenmesi amacıyla TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliği içerisinde “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP)” yürütülmektedir. BORGİP ekibi Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi projesine destek olmak amacıyla proje toplantılarının yapılacağı her ilde bir kadın girişimciyi destekleyecek ve o kadın girişimcinin kurumsallaşması, iş dünyasında daha güçlü ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyduğu her alanda ona destek ve yol gösterici olacaktır. Bu proje kapsamındaki güzel bir gelişme ise başarılı iş kadınlarımızdan Gül Kıstak’a mentorluk eşleştirilmesi yapılmasıdır. Kıstak, Big Chefs’in mucidi Gamze Cizreli ile mentorluk eğitimine başlayacaklardır.”
Planladıkları aktiviteleri anlatmaya devam eden Yasemin Açık, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“TOPLANTI İLE İLGİLİ HAZIRLIKLARA BAŞLADIK”
“2016 yılı Kasım ayında İstanbul’da “Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu” yapılması planlanmaktadır. Dünya genelindeki tüm iş kadınlarının ve kadın girişimcilerin bir araya getirilerek kadınlar arasında ticari ve sosyal networking oluşturulması, deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaşılması, iş ortaklıklarının kurulması gibi faaliyetlerin hedeflendiği bu uluslararası toplantı BM Kadın Komisyonu işbirliği içerisinde yapılacaktır. Toplantı ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır. Ayrıca federasyonumuza üye iş kadını dernekleri bünyesinde bulunan iş kadınlarının iletişim, sektör ve meslek bilgilerini içeren TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Rehberi çalışması başlatılmıştır. Diğer devam eden bir faaliyetimiz ise; Federasyonumuza üye olmayan bazı kadın derneklerini de federasyonumuzun bünyesine katmak için üyeliğe davet etme çalışmalarımızdır. Hedefimiz iş dünyasında yer alan kadın derneklerinin tek çatı altında organize olarak ve güç birliği oluşturarak daha etkin ve yetkin bir biçimde çalışmalarına katkı sağlamaktır.”


Bir otelde düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Çukurova SİFED Başkanı Süleyman Sönmez, İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Özçelik, Mersin Gişkad Başkanı Müge Sungur Enön ve Adana Giad Başkanı Sefa Noyaner katıldı.