Prof. Dr. Açık´ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Prof.Dr.Yasemin Açık: “Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesi Bölgesel Kalkınmanın ve Toplumsal Barışın Anahtarıdır”

Elazığ İş Kadınları Derneği ve TÜRKONFED Kadın Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Yasemin Açık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayaraktüm kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) ve TÜRKONFED Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr.Yasemin Açık mesajında,kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve toplumun her alanına etkin ve yetkin bir şekilde katılabilmesi için kadınların ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak;“Sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için, toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve yaşamın her alanında hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan eşit bir şekilde yer almasıgerekmektedir.Ancak; kadına yönelik  şiddet, kadınların okullaşma ve mesleki eğitim oranının düşüklüğü, kadın istihdamının yetersizliği,  iş dünyası ile yetki ve karar alma  aşamasındaki mesleklerde kadınların yeterince yer almaması gibi önemli sorunlar, kadının ekonomik olarak güçlenmesinin önündeki en önemli engellerin bazılarıdır” dedi.

Ülkemizde kadınların istihdam oranı ile  kadın girişimci oranının oldukça düşük olduğunubelirten Prof.Dr.Yasemin Açık, “2014 yılı verilerine göre ülkemizde, 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde %65, kadınlarda %27´dir. Aynı yıl için, AB’ye üye ülkelerde erkek istihdam oranı ortalaması %69, kadın istihdam oranı ortalaması ise %59´dır. En yüksek kadın istihdamı %72.5 ile İsveç´tedir.Ülkemizde çalışan kadınların %56’sı ücretli veya yevmiyeli çalışırken,  %31’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.  İş dünyasında kendi hesabına ya da iş veren olarak çalışan kadın oranı %11.9’dur. İş dünyasında yer alan bu kadınların %10.7’si kendi hesabına çalışırken, işveren konumunda olan kadın oranı sadece %1.2’dir. Yine; ülkemizde kadın girişimci oranı da oldukça düşüktür. Bu nedenle; kadının niteliksel gelişiminin artması ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşmasına ihtiyaç vardır. Bu mekanizmaların oluşturulmasında ve kadının ekonomik olarak güçlenmesinde; tüm sektörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde ve ekip anlayışı ile emek vermelerinin ve kadın konusunda farkındalık ve savunuculuk oluşturulması için mücadele etmelerinin önemi büyüktür. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi;yerel kalkınmanın sağlanması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasında çarpan etki oluşturacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Anadolu kadının yüreğindeki vatan ve millet sevgisi ile tarihin her döneminde ülkemizin gelişip, güçlenmesi için her türlü gayreti ve çabayı gösterdiğine dikkat çeken Prof.Dr. Yasemin Açık, “Ülkemizdeki temel problemlerden biri bölgeler arasındaki gelişmişlik farkıdır. Ülkemizde sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için kadınların işgücüne katılım oranı yükselmeli,kadın girişimci sayısı artmalı, kısaca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlayıcı mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu anlamda, özellikle kadın girişimciliğine yönelik düzenlemeleri yeniden revize edilerek, hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Ekonomik yaşama katılımda hep ihmal edilen kadınların yetenek, beceri ve katma değerinin bölgesel kalkınma sürecine dâhil edilmesi adeta bir zorunluluktur. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların kalkınma sürecine daha fazla katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, teşvik edici mekanizmaların oluşturulması, ülkeye katkılarının da daha fazla olmasını sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

Elazığ İş Kadınları Derneği ve TÜRKONFED Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin AÇIK mesajında son olarak, “kadınların ekonomik olarak güçlendiği, yaşamın tüm alanlarında etkin ve yetkin bir şekilde yer aldığı, yetki ve karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olduğu, ülkemize ve milletimize daha fazla hizmet etme imkânı bulduğu günler dileğiyle, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü`nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.