Prof.Dr.Açık, Samsun’da TÜRKONFED İDK Komisyonun Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesinde Konuştu

TÜRKONFED İş Kadınları Komisyonunun  “ Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi “ Projesi’nin üçüncü toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi.
Toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve İş dünyasında kadın konusuna odaklanan çalışmalarıyla da bilinen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2015 yılının Aralık ayında başlattığı “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” toplantılarına Samsun’da devam etti. İş dünyasının kadın konusunu ele almak için bir araya geldiği, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu tarafından geliştirilen “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” üçüncü toplantısı, Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) ve Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ev sahipliğinde düzenlendi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu ve SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu katıldı.
Toplantıya  konuşmacı olarak katılan Türkonfed Başkan yardımcısı ve Elazığ İş Kadınları Derneği başkanı Prof.Dr.Yasemin Açık yaptığı konuşmada :  “
         Türkonfed İş Dünyası Kadın Komisyonu, Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ve Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED)’in ortaklaşa düzenlediği "Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi" projesi Samsun toplantısına hoş geldiniz.
         Bilindiği gibi; Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumun yarısını oluşturan kadınların; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarında erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer almaları ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılarak güçlenmeleri gerekmektedir. 
Oysa, TÜİK verilerine göre; ülkemizde, okuma yazma bilmeyen kadın oranı erkeklerden 5 kat daha fazladır ve her 10 kadından 4’ü (%35.5) eşi tarafından uygulanan fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Evli kadınların; %17’si eşinin ya da ailesinin çalışmasına izin vermediğini, %10.1´i ailedeki önemli kararların sadece erkekler tarafından alınması gerektiğini, %9.7´si erkek çocuğun eğitimli olmasının kız çocuğunun eğitimli olmasından her zaman daha iyi olduğunu, %52’si ise küçük çocuğu olan kadının çalışmaması gerektiğini düşünmektedir.
Ülkemizde kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı maalesef  %9.4´tür. Ülkemizdeki kadınların %75’inin kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini düşünmesine rağmen,  1 Kasım 2015 seçimlerine göre; Mecliste kadın vekil oranı %15 (82 Kadın Vekil) tir ve kabinede sadece 1  kadın bakan vardır.  Avrupa’da kadın vekil oranın en yüksek olduğu ülkeler %45 ile İsveç ve %42.5 ile Finlandiya’dır. Avrupa’da kadın bakan oranın en yüksek olduğu ülkeler ise; %54.2 ile isveç ve %50 ile Norveç’tir.
Son yapılan (2014 yerel seçimleri) yerel seçim sonuçlarına göre ülkemizde; kadın belediye başkanı oranı %2.9 ve belediye meclis üyesi oranı %10.7’dir. Yerel seçimlerde kadınlara seçme seçilme hakkı (3 Nisan 1930 yılında verilmiştir.) tanınmasının 87. yıldönümünde toplumun yarısını oluşturan kadınlar siyasette yok denecek kadar  azdır.
Aynı durum iş dünyası için de geçerlidir. Ticaret ve sanayi odalarında, meslek örgütlerinde ve iş dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde  kadın başkan yok denecek kadar azdır ve kadınların dörtte üçünden fazlası halen evde oturmaktadır.
         TÜİK raporuna göre,  2016 yılının, ilk yarısı için ülkemizde, 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam ORANI erkeklerde %65, kadınlarda %28´dir. Kadın istihdam oranı erkeklerin yarısından daha azdır. Aynı yıl için, AB’ye üye ülkelerde erkek istihdam ORANI ortalaması %69, kadın istihdam ORANI ortalaması ise %59´dır.
Ülkemizde istihdam edilen kadınların %62’si yevmiyeli ya da ücretli olarak çalışırken, %10’u kendi hesabına çalışan yada işveren konumunda, %28’i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.  Yine; ülkemizde her 100 girişimciden sadece 9’u kadındır.  Aynı yıl için, İLO verilerine göre; Avrupa ülkelerinde istihdam edilen kadınların %88’i ücretli-yevmiyeli olarak çalışırken, %10’u işveren ya da kendi işinde çalışan konumundadır. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı sadece %2’dir.
Samsun ilimize ilişkin birkaç rakam verecek olursak, Samsun’da; işsizlik oranı %6.6, iş gücüne katılma oranı %50.5’dir. Erkeklerde istihdam oranı %64,  kadınlarda %32, genel popülasyonda ise %47.2’dir. Samsun; en düşük işsizlik oranına sahip 26. İldir ve istihdam oranında ise, 81 il içerisinde 41. sıradadır. Samsun’un içinde bulunduğu TRB83  bölgesinde istihdam edilenlerin %42.2’si tarım, %18.8’i sanayide, %39’u hizmet  sektöründe çalışmaktadır.
Ülkemizde, çalışan kadınların çok önemli bir bölümü tarım ya da hizmet sektöründe emek yoğun iş kollarında kayıt dışı ve düşük ücretli olarak çalışmaktadır. Kadınlar, tüm eğitim düzeylerinde aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük ücret almaktadır.
Kadınların toplumun tüm alanlarında ve karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için; Eğitim-mesleki eğitim düzeyinin yükselmesi, kadın emeğine vasıf kazandırılması, eşini, yaşayacağı yeri ve yaşam tarzını seçme hakkı, evde önemli kararlara katılma, çalışmaya karar verebilme,  özgür iradesi ile oy kullanma, prestiji yüksek ve karar alma mekanizmalarındaki mesleklerde daha fazla yer alma, yeterli doğum sonu izin, kreş, part time ya da evde çalışma imkanı gibi temel insan hak ve özgürlüklerine sahip olmasını sağlayacak, yasal ve toplumsal düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Ayrıca; üst düzey mesleklerde her iki cinsiyete de eşit fırsat ve yer verilmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın yapılmasına izin verilmemesi, kadın ve erkek için toplumda oluşan olumsuz toplumsal cinsiyet algısına ilişkin konuların bertaraf edilmesi için sektörler arası iş birliği içerisinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, STK’lar meslek örgütleri ve iş dünyasının ekip anlayışı içerisinde emek vermesine ihtiyaç vardır.
         Sizlerin de bildiği gibi; kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları maalesef düşüktür. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen; kadının niteliksel gelişiminin yetersizliği ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli nedenlerindendir. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi, karar mekanizmalarına katılmasını ve yaşamın her alanında daha etkin olarak yer alması için stk’lara büyük görev düşmektedir.
         Bu nedenle; kadın Girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu 2007 yılında kurulmuş ve bu güne kadar birçok etkinlik düzenlemiştir. TÜRKONFED Üyesi Kadın Dernekleri komisyonun doğal üyesidir ve 2016 yılı itibarı ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 30 kadın derneği üyemiz bulunmaktadır.
TÜRKONFED İDK olarak, yürütmekte olduğumuz bazı faaliyetleren örnek verecek olursak;
         - Bunlarda birincisi; "Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi" projesidir. Bu projenin üçüncü toplantısını bugün Samsun’da yapmaktayız. Bu proje kapsamında TÜRKONFED üyesi kadın dernekleri coğrafi yerleşim yerine göre 4 bölgeye ayrılmış ve her bölgede seçilmiş bir ilde bu projenin uygulanması planlanmıştır. Proje kapsamında; kadınlara yönelik eğitim programları, kadınlar arasında sosyal ve ekonomik iletişim ağlarının oluşturulması, bölgenin başarılı iş kadının seçilmesi ve mentörlük gibi aktiviteler bulunmaktadır.
Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel şirketlerin desteklenmesi amacıyla TÜRKONFED ve TÜSİAD iş birliği içerisinde “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi – BORGİP” yürütülmektedir. BORGİP ekibi, Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi" projesine destek olmak amacıyla, Kadının çok yönlü güçlendirilmesi projesi toplantılarının yapıldığı her bölgede bir kadın girişimciyi desteklemekte ve o kadın girişimcinin şirketinin kurumsallaşması, iş dünyasında daha güçlü ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyduğu her alanda ona destek ve yol gösterici olmaktadır.  
Bugün burada bu proje kapsamındaki güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.  Başarılı iş kadınlarımızdan, Bafra Lokumcusu’nun sahibi  Nezahat ŞAHİN’le, BORGİB projesi kapsamında mentorluk sözleşmesi imzalanacaktır.
Ayrıca bölgenin başarılı iş kadını olarak Aydıner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur AYDINER MERAL seçilmiştir. Sayın AYDINER bugün burada başarı öyküsünü anlatacak ve kendisine “Bölgenin Başarılı İş Kadını Ödülü” verilecektir.
  - Yine bu yıl 14 Kasım tarihinde, İstanbul’da “Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu” yapılacaktır. Dünya genelindeki tüm iş kadınlarının ve kadın girişicilerin bir araya getirilerek, kadınlar arasında ticari ve sosyal networking oluşturulması, deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaşılması, iş ortaklıklarının kurulması gibi faaliyetlerin hedeflendiği bu uluslararası toplantı ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır.
-Diğer bir faaliyetimiz ise; federasyonumuza üye İş kadını dernekleri bünyesinde bulunan iş kadınlarının iletişim, sektör ve meslek bilgilerini içeren “TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Rehberi” çalışmasıdır.
         -Devam eden bir başka faaliyetimiz ise; Federasyonumuza üye olmayan bazı kadın derneklerini de, Federasyonumuzun bünyesine katmak için, üyeliğe davet etme çalışmalarımızdır. Hedefimiz iş dünyasında yer alan kadın derneklerinin tek çatı altında organize olarak ve güç birliği oluşturarak daha etkin ve yetkin bir şekilde çalışmalarına katkı sağlamaktır. En son KAGİDER’de TÜRKONFED’e üye olmuştur.
         Değerli katılımcılar, ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Samsun’da bu toplantıyı yapmamıza vesile olan, Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Sayın Münevver UĞURLU’ya, ORKASİFED Başkanı Sayın Emin Bahri UĞURLU’ya ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.
         Bu toplantının başarılı geçeceğine, ülkemizde kadın ve iş kadını konusunda farkındalık ve savunuculuk oluşturulmasına katkı sağlayacağına olan inancım  ile katılım ve katkılarınızdan dolayı  hepinize çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.