Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Konferansı Yapıldı

TÜRKONFED, KADIN LİDERLERİ BULUŞTURDU

TÜRKONFED tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Gücü Rolü Zirvesi”, Türkiye ve dünyadan siyaset,  sivil toplum ve iş dünyasının önde gelen çok sayıda kadın yöneticisini bir araya getirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, kadın liderleri İstanbul’da buluşturdu.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü’, ‘Kadın Girişimciliği: Ekosistemin Parçası Olmak’ ve ‘Kadın Neden Güçlendirilmeli?’ konulu oturumların düzenlendiği zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptı.

 

PROF. DR. YASEMİN AÇIK: “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ŞART” 

Sürdürülebilir kalkınmanın toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması, karar mekanizmalarına daha çok katılmaları ile mümkün olacağını belirten TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı ve Elazığ İş Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB ortalamasında ise yüzde 70 seviyesinde.Oysa ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 32. Ayrıca Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’inin ve her 100 girişimciden sadece 9’unun kadın olması, ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünü de baskı altında tutmaktadır. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın artması ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için; kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50’ler seviyesine çıkması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

 

PROF. DR. AÇIK: “AYNI İŞİ YAPAN KADIN 1 DOLAR, ERKEK 2, 56 DOLAR KAZANIYOR”

Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılma oranlarının da arttığını vurgulayan Prof.Dr. Açık, şunları söyledi: “Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kadın oranı erkeklerden 5 kat daha fazla. Ayrıca kadınlar tüm eğitim düzeylerinde aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük ücret alıyor. Dünya Ekonomik Forumu 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, Türkiye’de bir kadının kazandığı 1 dolara karşılık aynı işi yapan bir erkek, 2,56 dolar kazanıyor. Halbuki kadınların toplumun tüm alanlarında ve karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için kadın emeğine vasıf kazandırılması gerekiyor. Üst düzey mesleklerde her iki cinsiyete eşit fırsat ve yer verilmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın yapılmasına izin verilmemesi ve kadının güçlendirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, STK’lar, meslek örgütleri ve iş dünyasının, sektörler arası iş birliği çerçevesinde, ekip-takım ruhuyla mücadele etmesine ihtiyaç var. Bu noktada, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu olarak kadının toplumdaki statüsünün iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, kadının ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yere ulaşması için sürdürdüğümüz çabalarlaöncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. Bunun için de İş Dünyasında Kadın Komisyonumuzun kuruluşunun 10´uncu yılı olan 2017 yılını “Kadın Yılı” ilan ettik. TÜRKONFED olarak bu kapsamda yıl boyunca kadın konusunu en önemli gündem maddesi yapmak için çeşitli etkinlikler yapacağız.”

 

TARKAN KADOOĞLU: “TÜRKONFED TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖRGÜTLÜ KADIN GÜCÜ”

İDK Komisyonu aracılığıyla 2007’den beri kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “TÜRKONFED Türkiye’nin yalnızca en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü değil aynı zamanda üyesi olan 31 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücüdür. Federasyon ve derneklerimizin yöneticilerinin birçoğunun da kadın olması gurur duyduğumuz bir tablodur. Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır” dedi.

 

KADOOĞLU: “TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI KONUSUNDA GELİŞMELER VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamanın Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu, “Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey’in son raporuna göre, 2025’e kadar kadınların ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta toplam GSYH’de yüzde 11’lik artış öngörülüyor. Ülkemizde her ne kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler yaşanmış olsa da uluslararası araştırmalar Türkiye’nin hala hak ettiği yerde olmadığını gözler önüne seriyor. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2015 yılı verilerine göre, Türkiye, kadınların işgücüne katılımında 145 ülke arasında 131´inci sırada yer alıyor. Bu durum ülkemizin kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadının ekonomiye güç katacağı, refahın anahtarının kadında olduğu unutulmamalıdır. Ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı çalışmalara imza atan birçok girişimci kadını bir araya getirmesi bakımından son derece önemli bir etkinlik olan Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” Zirvesini hayata geçiren TÜRKONFED Başkan Yardımcımız Yasemin Hanıma teşekkür ederim” diye konuştu.

 

FATMA ŞAHİN “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN ÖZÜMSENMESİ LAZIM”

Bugün bütün dünyanın sürdürülebilir kalkınma konusu üzerinde çabaladığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Kafa gücünün öne çıktığı yeni düzende yerimizi almamız için toplumun yarısını oluşturan kadınların potansiyellerinden yararlanmamız çok büyük önem taşıyor.En büyük gücümüz olan yetişmiş insan gücüne baktığımızda da, Türkiye’nin 79 milyonluk nüfusunun merkezine kadını almamız ve kadının önündeki bütün engelleri kaldırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Cumhuriyetin 100´üncü yılında, dünyanın 10´uncu ekonomisi olma hedefine ve 2071 hedeflerine ulaşabiliriz. Kadınların sürdürülebilir kalkınmanın içinde olabilmesi önce kadın-erkek eşitliğinin özümsenmesine bağlı. Bunun için de, kadının bir birey olarak her noktada yetiştirilmesi ve erkeklerdeki zihinsel dönüşümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Kadının hayatın her alanında eşit yer alması için en önemli gereklilikler eğitimde fırsat eşitliği, sağlık ve istihdam. Eğitim ve sağlık konusunda bilinçli bir kadının güçlü alanlarını görmesi, kuvvetlendirilmesi için istihdam edilmesi gerekiyor. Kadını merkeze koyarak teşvik etmek, sisteme dahil etmek önem taşıyor. Bu hedefe ulaşmada Türkiye için çalışan, Türkiye için üreten TÜRKONFED’e ‘Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi’ni düzenledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

 

ZİRVEYE YOĞUN İLGİ

Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi’ne aralarında Nur Ger, Nilüfer Çağatay, LielEvenZohar, Lalla OumniaSbai El Hassani, Demet Özdemir, Gamze Cizreli, Leyla Alaton, Sanem Oktar, Zeynep Bodur Okyay, Hülya Gedik Sadıklar ve Azerbaycan Milletvekili GanirePaşayeva gibi isimlerin de olduğu Türkiye ve dünyadan iş ve sivil toplum dünyasının önde gelen kadın yöneticileri katıldı. Konuşmacıların yanı sıra katılımcıların da yoğun ilgi gördüğü zirveye 300’e yakın kişi katıldı. 

 

SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANACAK

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yasemin Açık, zirvede sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş gücüne daha fazla katılımını sağlayıcı çözümler ve öneriler üzerinde durulduğunu vurgulayarak, “bu çözüm ve önerilerin yer aldığı zirvenin sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak” dedi.