Prof.Dr. Açık , BORGİP “İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen Kobi’ler” Toplantısı’nda Konuştu

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen ve ülkemizin öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen BORGİP Projesi, Elazığ toplantısı ile devam etti.

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP),  Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Elazığ’da düzenlenen toplantı ile devam etti.

“BORGİP; İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla 8 Şubat 2018 tarihinde Elazığ Ramada Otel’de düzenlenen toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı veElazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Fırat Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bektaş ve Garanti Bankası Elazığ Şube Müdürü Kadir Süzgeç’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açık: “BORGİP önemli bir kalkınma modeli ortaya koymaktadır”

Türkonfed  Başkan Yarımcısı Prof.Dr.Yasemin Açık yaptığı konuşmada : “TÜRKONFED ve ELİKAD Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliği ile hayat geçirilen; Garanti Bankası desteği ve Kariyer Net İK Platformu İş Ortaklığı ile yürütülen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi-BORGİP Elazığ Toplantısı’na hoş geldiniz.

Dünya genelinde; internet, robot teknolojisi ve yapay zekâ gibi dijitalleşme ve teknolojik gelişimler hızlı bir değişim ve dönüşüm yaratmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sadece ekonomik yaşamda değil, hayatın tüm alanlarında, baş döndüren bir hızla olmakta ve yeni bir sistemin inşası gerçekleşmektedir.

Bu değişimin farkına varan, amacını, stratejisini, yol haritasını ve iş yapma modelini buna göre belirleyen ülkeler ve şirketler hep bir adım önde olacaktır. Bu değişimi gerçekleştiremeyenler ise çağa ayak uyduramayarak gerileyecektir. Çünkü; küresel rekabette, sadece ülkeler değil, kentler; dolayısıyla o kentlerin ekonomisini sürükleyen sektörlerin ve firmaların rekabetçiliği ön plana çıkmaktadır.

Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması, ülkemizin, bölgemizin ve şirketlerimizin rekabet gücünün artırılabilmesi, için, yerel aktörlerin ve KOBİ lerin teknolojik bir yaklaşımla harekete geçirileceği, bir ekonomik modele ihtiyaç vardır. İşte BORGİP tam da bu noktada devreye girmektedir.

BORGİP; yerelde özel sektörün güçlenmesi, nitelikli insan kaynağı altyapısının geliştirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek teknolojili bir üretim modelinin benimsenmesi, satış-pazarlama ağının kurulması için, uzman mentörlük desteğiyle, her açıdan fark yaratacak bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizin az gelişmiş bölgelerine yönelik çeşitli teşvik ve destek programları yıllardan beri uygulanmaktadır. Özellikle bu teşvikler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde çok önemli fırsatlar yaratmış ve bölge ekonomisine hayat vermiştir. Bu teşvikler, özel sektörün rekabet gücünü yükselmek için adeta bir kaldıraç olmuştur.

Ancak sonrasında, şirketlerin; kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağına, finansa, pazara ve ihracata erişiminin artırılması, yani şirketin ihtiyaç duyduğu alanda, ihtiyacını karşılayıcı yaklaşımla, mentörlük desteği verilmesinde bir takım sorunlar yaşanmıştır.” Dedi

BORGİP, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile sürdürülebilir büyümesine ve verimliliğine odaklanan önemli bir projedir. BORGİP’in mimarlarından, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Sayın Şükrü Ünlütürk, bize, yerel kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir yeri olan bu proje hakkında detaylı bilgiler aktaracaktır. Kendilerini ilgi ve keyifle dinleyeceğiz.

Tüm bu duygu ve düşünceler ile; toplantının Elazığ’da gerçekleşmesine vesile olan başta Sayın Şükrü Ünlütürk olmak üzere; TÜRKONFED ve TÜSİAD başkan ve yönetim kurulu üyelerine, FIRATSİFED Başkanı Sayın Alper Bektaş ve yönetim kurulu üyelerine, Garanti Bankası Elazığ Şube Müdürü Kadir YÜZGEÇ’e,  Kariyer Net’e ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

TÜRKONFED olarak hep söylediğimiz gibi; “KOBİ’lerimiz büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Kentlerimizin rekabetçiliği artacak ki, ülkemizin rekabet gücü artsın.”

Ünlütürk: “Yeni firmaların kurulmasına yardımcı olunuyor”

Elazığ iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katıldığı toplantıda projenin tanıtımı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysaltarafından yapıldı. BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentörlük, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıda seçilecek firmalar proje kapsamında mentörlük desteği alabilecek. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturtulan platform hakkında bilgi verildi.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve TÜSİAD-BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: "BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikâyeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ´lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

BORGİP firmaları deneyimlerini paylaştı.

Projenin pilot uygulamasında yer alan bölge firmalarından Özsalça’nın Yönetim Kurulu Başkanı (BORGİP Firması) Beytullah Özdemir ve Doğanateş Elektrik’in Kurucu Ortağı (BORGİP Firması) Bayram Erdoğan, proje süresince yaşadıkları deneyimi katılımcılara aktardığı panelin moderatörlüğünü TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt yaptı.

Toplantının “Rekabetçi ve Karlı Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla düzenlenen bölümünde ise finansmandan satış ve pazarlamaya kadar işletmelerin rekabetçi büyümeleri için izlemesi gereken süreçler hakkında bilgi verildi. KOBİ’leri pazarlama ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortak ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç,finansman ve üretimde verimlilik konusunda ise VİRA Stratejik Ortaklık, Yönetici Ortak ve Yönetim Danışmanı Ahmet Ünal bilgilendirdi.