Prof. Dr. Açık: Zaman Gezegenimizin ve İş Dünyamızın Aleyhine İşliyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği, Akbank’ın desteğiyle Şubat ayında başlatılan "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi”nin üçüncü etkinliği Elazığ’da düzenlendi.

Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi. Etkinlikte, yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamındaki bu dönüşüme adaptasyonu ele alındı.


SÖNMEZ: “ANADOLU’NUN POTANSİYELİNİ ÜLKEMİZ ADINA FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ”

TÜRKONFED’in gücünün Anadolu’nun her bölgesinde, ülkesi için üreten iş insanlarından geldiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Dünyanın Türkiye’ye, Türkiye’nin ise Anadolu’nun bağrında saklı olan kadim üretim ve dayanışma kültürüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Küresel ekonomik durumun getirdiği zorluklar ve içerideki yapısal sıkıntılarımız bizleri anlık sıkıntıları konuşmaya itiyor. Ancak asıl konumuz, gözümüzü ufuktan ayırmadan geleceğimizi ortaya çıkartacak işlere odaklanmak olmalı. TÜRKONFED olarak bu dönemin zorluklarını Anadolu’nun üretken potansiyeli sayesinde ülkemiz adına fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle yeni dönemde Anadolu’nun sesinin daha çok duyulacağı yeni bir rota belirledik” dedi.

 

SÖNMEZ: “ELAZIĞ GİBİ ANADOLU’DAKİ KENTLERİMİZİN YATIRIM-ÜRETİM-İSTİHDAM ODAKLI BİR İKLİMİ YARATMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

İnsanlık tarihinin en önemli değişim aşamalarından birinden geçildiğine dikkat çeken Sönmez, “TÜRKONFED’in yeni vizyonunda 3D yani ‘Dijital’, ‘Yeşil’ ve ‘Toplumsal’ Dönüşüm olarak tanımladığımız süreçle birlikte kaliteli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına doğru yeni bir yol haritası çizebiliriz. Zihinsel bir değişimi zorunlu kılan üçüz dönüşüm çağında, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun yerelden başlayacağına inanıyoruz. Elazığ gibi Anadolu’daki kentlerimizin potansiyellerini, yatırım-üretim-istihdam odaklı ivmelendirecek bir iklimi yaratmak hepimize düşen ortak sorumluluktur.” Dedi.


GLOS: “AYM, AVRUPA İLE TİCARET YAPAN KOBİ’LERE FIRSAT SUNUYOR”

Türkiye ile Almanya arasındaki diyaloğu ve iş birliğini farklı alanlarda geliştirme ve pekiştirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten KAS Türkiye Temsilcisi Walter Glos, “1985 yılından bu yana bu hedef doğrultusunda çalışırken aynı zamanda Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklemek için de çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin ekonomik gelişimini, sosyal piyasa ekonomisi kriterleri dahilinde desteklemek ve özellikle KOBİ’lerin serbest rekabet koşulları içerisinde güçlerini artırmak için ortaklarımız ile eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz” diye konuştu. AYM’nin, sorumlusu insan olan ve dünyadaki yaşam alanlarımızı tehdit eden küresel iklim değişiklikleri ile çevresel kirlenme etmenlerini azaltmanın en önemli yöntemlerinden biri olduğunu belirten Glos şöyle devam etti; “İşte bu nedenle AYM’nin Avrupa ile önemli ticaret hacmine sahip Türk KOBİ’lerine etkileri ve getireceği zorlukların yanı sıra oluşturabileceği fırsatlar üzerine yapılan bu etkinlik serisinin faydalı olacağına inanıyoruz.”


KOLTUKSUZ: “200 MİLYAR TL SÜRDÜRÜLEBİLİR KREDİ FİNANSMANI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Avrupa Birliği’nin sadece bir iklim politikası olarak değil aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak kurguladığı AYM’nin üye ülkelerle ticareti yeniden şekillendireceğine vurgu yapan Akbank Doğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Koltuksuz, “2026 yılı itibarıyla beş ana sektör olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerine gelecek ‘karbon vergisi’ nedeniyle bu sektörler direkt; imalat, tekstil, tarım gibi pek çok sektör de dolaylı olarak etkilenecek. Bu nedenle sürdürülebilir ve yeşil yatırım ile finansman giderek önem kazanıyor. Sürdürülebilir ekonomiye geçiş yolculuğunda, KOBİ’lere ve KOBİ’lere hizmet veren bankalara da çok iş düşüyor. Akbank olarak bu konuda önümüze koyduğumuz hedefler ve yürüttüğümüz çalışmalar var. 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar, ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’, ‘Çevre Dostu Taşıt Kredisi’ gibi yenilikçi ve öncü ürünler sunduk. Kurumsal ve ticari müşterilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak KOBİ’lerimizin düşük karbon ekonomisine geçişine yönelik de bir hazırlık içerisindeyiz” şeklinde konuştu.


AÇIK: “ZAMAN GEZEGENİMİZİN VE İŞ DÜNYAMIZIN ALEYHİNE İŞLİYOR”

Dünyayı iklim krizinden kurtarmak ve ekonomik yönden çok daha verimli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için yeşil dönüşümün öncelikli olduğunun altını çizen FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “AYM, yeşil dönüşüm sürecindeki iş dünyamız için bir rehber niteliği taşıyor. Mutabakat kapsamında, AB’nin belirlediği emisyon oranlarına ulaşılamadığı takdirde ülkemiz AB ihracatında 2 milyar Euro ek karbon vergisi yükünü üstlenmek durumunda kalacak. Üstelik bu durumdan yalnızca ihracatçı firmalar değil o firmalara tedarik sağlayan KOBİ’lerimiz de etkilenecek. KOBİ’ler yeşil ekonomiye geçişte özellikle finansal kaynakların yetersizliği nedeniyle bu dönüşümü gerçekleştirmekten çekinebiliyor. Ancak bunun bir lüks değil zorunluluk olduğu bilinciyle hareket etmek, destek ve teşviklerden de yararlanarak işletmelerimizi ve işimizi yaklaşımımızı değiştirmek durumundayız. Yeşil dönüşüme yönelik aksiyonları almadığımız her an hem gezegenimizin hem de iş dünyamızın aleyhine işliyor.”


ŞERİFOĞULLARI: “ŞEHRİMİZİN HER ALANDA KALKINMASI ADINA HER PROJE DE YER ALMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yerel yönetimler olarak, şehrin dönüşümüne katkı sunmak adına her projede yer almaya çalıştıklarını söyledi. Şerifoğulları, “Bizler yerelde çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz. Şehrimizin dönüşümüne katkı sağlayabilme adına yatırımlarımızı hayata geçiyoruz. Şehrimizin her alanda kalkınması adına her proje de yer almaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yerel de yapacağımız çalışmalarla şehrimiz daha da güzelleşecek daha da gelişecek daha müreffeh daha kalkınmış ve yaşanabilir şehirlerarasında ön sıralara gelebilme adına projelerimizi bir bir hayata geçireceğimizi ve sizlerle yapılacak her projeye katkı sağlayacağımızı ifade ederek bütün katılımcılara selam saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.


TORAMAN: “ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN BU PROJE İLİMİZ ADINA ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM”

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’da son yıllarda üretimin çevreye duyarlı olması gerektiğinin anlaşıldığını belirterek, değişime en hızlı destek veren kesimin iş dünyası olduğunu belirtti. Toraman, “Bugün geldiğimiz nokta da hükümetler, iş dünyası diğer ilgili kurum ve kuruluşlar bu konuda bir mutabakata vardılar ve artık çevreye saygılı, doğaya saygılı üretim modeli ilerletmeye geliştirilmeye çalışılıyor. Bu değişime en hızlı tepki veren sektörde iş dünyası oldu akademiden sonra iş dünyası bu konuda üretimini sürdürülebilir üretim haline dönüştürebilmek için doğaya saygıyı, çevreye saygılı üretim tekniklerine ve modellerine yatırım yapmaya başladı. Bugün Elazığ’da düzenlenen bu proje ile ilimizdeki sanayicilerin, iş insanlarının ama özelliklede KOBİ Temsilcilerinin bu konuda bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması ilimiz adına, ülkemiz adına açıkçası bütün dünya adına atılmış önemli bir adım. Bu küçük adımlar dünyanın geleceğini insanlığın geleceğini kurtarma yönünde atılmış küçük ama önemli adımlar” dedi.

FIRATSİFED Başkan Yardımcısı ve ELSİAD başkanı Mustafa Gökçe Türkonfed Başkanı Süleyman Sönmez’e Elazığ’ın simgesi 8 köşe  şapka ve Gakgoluk belgesi hediye ederken; Başkan Sönmez’den yatırım sözü istedi.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde, TÜRKONFED Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu ile ESCARUS (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak’ın katılımıyla “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” başlıklı bir panel düzenlendi.