Prof. Dr. Açık: “Kendi Markalarımızı Çıkarıp Katma Değerli Üretim Yapmalıyız”

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerini kapsayan Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ne katılım gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanından 500’ü aşkın iş insanı ve kanaat önderinin Adana’da bir araya geldiği “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye” temalı zirvede, FIRATSİFED Yönetim Kurulu Üyeleri; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve iş insanlarıyla çeşitli temaslarda bulundu.


FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise bu görüşmelerin yanı sıra zirvenin “Açık Kürsü” bölümünde söz aldı. Bölgenin mevcut durumu ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi veren Açık, çözüm önerilerini de paylaştı.


AÇIK: “DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN BAŞINDA OLMAMIZ REKABETİ ZORLAŞTIRIYOR”

İş dünyasının, kanaat önderlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasının, Türkiye Hayaline giden yolda ortak akıl ile hareket edilmesinin önemine değinen Açık, “TÜRKONFED’in çatısı altındaki 26 bölgesel federasyon arasında yer alan FIRATSİFED olarak, bölgemizin kalkınması, iş dünyamızın kapasitesinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hiç kuşkusuz yüksek enflasyon, başta enerji ve ham madde olmak üzere üretim maliyetlerindeki artış ve jeopolitik gerilimler nedeniyle ihracat pazarlarındaki değişiklikler bölgemizi de olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte ticaretin ve hatta hayatın şeklini köklü olarak değiştiren dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yolculuğunun henüz başında olmamız da rekabeti zorlaştırıyor. Bunların yanı sıra ülkemizin hatta dünyanın büyük markaları için üretim yapıyoruz ancak kendi markalarımızı çıkaramıyoruz. Bizim artık kendi markalarımızı çıkarıp, katma değerli üretim yapmamız şart” dedi.


AÇIK: “BÖLGEMİZ HIZLA GELİŞEBİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİP”

Prof. Dr. Açık ayrıca OSB teşviklerinin artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, bu alanların yeni yatırımcılar için cazip hale getirilmesi, yüksek potansiyelli sektörlere katma değer kazandırılması ve turizm destinasyonları oluşturulması ile bölgenin hızla gelişecek bir potansiyeli olduğunu kaydetti.


AÇIK: “DIŞARIYA GÖÇ NİTELİKLİ ÇALIŞAN VE GİRİŞİMCİ SAYIMIZI AZALTIYOR”

Dışarıya göç konusunun çalışma hayatına ve gençlere etkisinden bahseden Açık şöyle devam etti; “Bölgemizdeki bir diğer önemli sorun ise dışarıya göçün fazla olması nedeniyle nitelikli çalışan ve girişimci sayısının azlığıdır. Bu durum çalışma kültürünün ve kurumsallığın oluşmasının önünde de engel teşkil ediyor. Tersine göç için devlet politikalarının yanında özel sektörümüzün vereceği katkılar da çok kıymetli. Bu konuda Bingöl iyi bir örnek teşkil ediyor. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar bölgenin kalkınması ve tersine göçe katkı sağlaması açısından çok değerli.”


AÇIK: “KADINLARIN TEKNOLOJİYE, FİNANSMANA VE TEŞVİKLERE DAHA KOLAY ULAŞMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Prof. Dr. Yasemin Açık, zirvede son olarak kadının güçlendirilmesi konusuna değindi. Bölgede yaşayan kadınların yaşadığı zorluklara yakından tanıklık ettiğini söyleyen Açık, “Ülkemizdeki erkek istihdamı yüzde 65, kadın istihdamı ise yüzde 30’lar seviyesinde. Bu makas bölgemizde de daha da açık. Bununla birlikte kadınlar ağırlıkla hizmet sektöründe, emek yoğun iş kollarında, sosyal güvenceden yoksun ve düşük ücretli olarak çalışıyor. Bölgemiz için öncelikli konulardan biri de kadınların çalışma hayatında yer almalarına yönelik farkındalığın artırılması, bununla birlikte teknolojiye, finansmana ve teşviklere daha kolay ulaşmalarının sağlanmasıdır” açıklamasında bulundu.


Prof. Dr. Yasemin Açık sözlerini, “Eğer biz bölgemizdeki KOBİ’lerimizi, gençleri ve kadınları güçlendirebilirsek ülkemiz güçlenecek, toplumsal ve sosyal refahımız artacaktır. Bunu hep birlikte başarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum” diyerek tamamladı.