Prof.Dr.Açık`ın Kadınlar Günü Mesajı

ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.

 

ELİKAD BAŞKANI PROF. DR. AÇIK:”KADINLAR KALKINMANIN VE HOŞGÖRÜNÜN GÜCÜDÜR”

        Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.
        Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Açık mesajında, kadınlarımızın yaşantımızın her alanında örnek, birleştirici ve bütünleştirici olduğunu belirterek; “Toplumumuzun en önemli dinamiklerinden ve düzenleyicilerinden olan kadınlarımız sadece sosyal yaşantımızın şekillenmesinde değil aynı zamanda ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında da önemli görevler üstlenmişlerdir. Dünyaya geneline bakıldığında; kadınlara verilen değer ile ülkelerin kalkınmışlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır. Kadına verilen değer arttıkça ülkelerin kalkınmışlık düzeyi de artar. Kadınların değer gördüğü, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşam gibi toplumun her alanında etkin olduğu ülkeler de kalkınma; kadınların ayrımcılığa uğradığı ikinci sınıf olarak değerlendirildiği ülkelerde ise yoksulluk ve sefalet görülmektedir. Kadınlar; kalkınmanın, gelişmenin, adaletin ve hoş görünün en önemli gücüdür. Aile içerisinde iyi bir anne ve eş olan kadın sosyal yaşam içerisinde de; iyi bir işveren, girişimci, sivil toplum örgütü lideri, yetki ve karar alma aşamasındaki bir bürokrat, bilim kadını ya da siyasetçi olarak dikkat çekmektedir.”dedi.
        Son dönemlerde yaşanan gelişmelerle birlikte kadınların; sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda daha etkin olarak görünmeye başladığını ifade eden ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Açık şunları dile getirdi; “Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşümden kadınlar da önemli yararlar sağlamışlardır. Yaşanan gelişmelerle kadınlar hem sosyal ve ekonomik hem de siyasal yaşamda daha etkin olmaya, projeler üretmeye, girişimcilik ruhu ile harekete ederek ülke kalkınmasına ciddi katkılarda bulunmaya başlamışlardır. Bu çerçevede Elazığ İş Kadınları Derneği olarak kadınların yaşamın her alanında üreten, katma değer sağlayan, girişimcilik ruhu kazanan, aile bütçesine katkıda bulunan yapıya kavuşmaları için birçok sosyal projeyi gerçekleştirerek, onlara rehber olmaya, yol göstermeye, meslek edindirmeye gayret etmekteyiz. Elazığ’ımıza kazandırdığımız “Hanımeli Göz Nuru” mağazası kadınları üretime, iş dünyasına ve sosyal hayata teşvik eden önemli bir proje olmasının yanı sıra, çevre iller tarafından örnek alınan bir proje olarak da dikkat çekmektedir. Kadınlara yeni istihdam olanakları sağlayacak, onların üretim dünyasında yer almasına vesile olacak yeni sosyal projelerimiz de devam etmektedir. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için kadınların; iş dünyasında, üretimde, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamda daha fazla rol alması gerekmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”