Prof. Dr. Yasemin Açık’ın 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü Mesajı

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede sivil toplum örgütleri (STK)’nin öneminin büyük olduğunu ve bu mücadelede etkin rol üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tütün kullanımının tüm dünyada ölüme, hastalıklara, iş gücü kaybına ve ekonomik kayba en çok neden olan etkenlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti: ”Halen dünya genelinde her 10 ölümden biri sigara kullanımı nedeniyle olmaktadır. Tütün, her altı saniyede bir kişinin ve her yıl dünya genelinde yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Tütün kullanan kişilerin ortalama yaşam süresi kullanmayanlara göre 15 yıl daha kısadır. Bu ölümlerin 600 bini sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerden oluşmaktadır. Eğer mevcut durum değişmez ise, 2020 yılında tütün, yılda 10 milyon insanın ölümüne neden olacaktır.”

Ülkemizin tütün kontrolü konusundaki etkili yasal düzenlemeler açısından dünya genelinde ilk dört ülke arasında yer aldığını ve tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Prof.Dr.Yasemin Açık,“4207 sayılı Yasa‘nın etkin şekilde yürürlükte olduğu son on yıllık süre içerisinde tütün tüketiminin azaldığı ve toplumda sigara içme hızının düştüğü ülke verileriyle ve çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Sigara karşıtı yasaların, sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra, sigara içenlerin sigarayı bırakmasına ve ortalama tütün tüketiminin azalmasına yararı olduğu da bilinmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Dünya Sağlık Örgütü’nün, tütün kullanımını “Dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını” olarak nitelendirdiğini belirterek, “tütün kullanımının önlenmesinde; toplumun bilinçlendirilmesi, pasif içiciliğin önlenmesi, gençlerin sigaraya ulaşabilirliğinin engellenmesinin yanı sıra, sigara firmalarının; reklam, tanıtım, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin engellenmesi de son derece önemlidir” dedi.

Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede sivil toplum örgütleri (STK)’nin önemi büyük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık, STK’ların; yasanın etkin bir şekilde uygulanması, gençlerin sigaranın zararlı etkilerinden korunması, pasif içiciliğin önlenmesi ve konu ile ilgili kamuoyu oluşturulmasında etkin rol üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” etkinliklerinin bu yılki temasının “Tütün reklam, promosyon ve sponsorluklarını yasaklayınız” olarak belirlendiğini vurgulayarak, “çok uluslu dev tütün firmalarının; etkin ve karmaşık reklam ve promosyon kanallarını kullanarak, özellikle çocukları, gençleri, kadınları etkilemeye ve sigara içme oranlarını artırmaya yönelik politikalarının etkinliğinin engellenmesi açısından bu tema göz önüne alınarak yapılacaklar son derece önemlidir” açıklamasında bulundu.