Prof. Dr. Açık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık mesajında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kadınların yaşamın her alanında daha etkin bir şekilde katılmaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşamın her alanına daha etkin bir şekilde katılabilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kadınların işgücüne daha fazla katılmaları, karar alma ve yetki aşamasındaki meslekler ile iş dünyasında daha fazla yer almaları gerekmektedir. Son yıllarda yapılan önemli düzenlemeler ve iyileştirmelere rağmen, kadının toplumdaki yerini, sağlığını ve statüsünü belirleyen göstergeler olması gerekenin ve özlenenin gerisindedir” dedi.

Yeni Türkiye’nin kalkınma çabasında kadınların her zaman ki rollerini hakkıyla yerine getireceklerine inandıklarını ifade eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “kadınlar toplumsal yaşamın olduğu kadar ülke kalkınmasının da önemli dinamikleri arasındadır. Tarihin her döneminde üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren kadınlarımız, bundan sonraki süreçte ülkemizin daha fazla kalkınması için önemli roller üstlenecektir. Bu anlamda eğitim ve mesleki eğitimden kadınların daha fazla yararlanması, girişimcilikte kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, olumsuz kültürel tutum ve uygulamaları değiştirici yaklaşımların yaygınlaştırılması durumunda kadınlar, yaşamın her alanında daha aktif duruma geleceklerdir” dedi.

Elazığ İş Kadınları Derneği olarak Elazığ’da kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası birçok faaliyet yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık, “ELİKAD olarak şehrimizde kadınlar arasında sinerji oluşturmak ve girişimcilik ruhunu artırmak için önemli çabalar içinde olduk. Bugüne kadar yapılan faaliyetlerde çok önemli sonuçlar aldık. Kişisel gelişim, iletişim ve meslek edindirme kursları, kadınların evde ürettikleri ürünleri pazarladıkları “hanımeli göz nuru” mağazalarının açılması, ana-kız okuldayız, ana-baba okulu, Elazığ buluşuyor 2023 projeleri ve Mayıs ayı başında İstanbul’da ELİKAD’ın ev sahipliğinde yapılan, 78 ülkeden 108 yabancı katılımcın yer aldığı “Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu” gibi tüm dünyadaki kadın girişimcilerin bir araya getirildiği, ekonomik ve sosyal iletişim ağı kuracakları “kadınlar güç birliği” organizasyonları düzenlediğimiz ya da katkı sağladığımız faaliyetleri arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte yeni faaliyetler ve eğitim programları ile kadınlarımıza destek olmaya, onların iş dünyasına daha fazla katılmalarına sağlamaya devam edeceğiz. Bu değerlendirmeler ışığında; “Dünya Kadınlarının yaşamın her alanında daha görünür olduğu, toplumsal hayata daha etkin ve eşit katıldığı, kadın konusunda farkındalığın arttığı, toplumsal barış, huzur, adalet ve hoşgörünün egemen olduğu nice günler dileğiyle, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü`nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.